1: Nærhed i sunhed

Nærhed i sundhed


Der skal være nærhed i de lokale og regionale behandlinger, der skal indføres sundhedshuse hvor borgerne har langt til de nye supersygehuse, de skal rumme for eksempel praktiserende læger, jordemødre, blodprøvetagning, regional lokalpsykiatri og kommunal socialpsykiatri, kommunal træning m.m. i et godt samarbejde med den kommunale indsats.


Speciel sygehuset i Middelfart skal bevares og gerne udbygges, hvorfor skal alle opgaver centraliseres når de kan løses ligeså billigt og endda tættere på borgerne sammen med den lokale psykiatri.


Sikre de rigtige kompetencer indenfor sunhedsvæsenet og skabe et sundhedssystem uden brugerbetaling og med lige muligheder for alle, vi skal bibeholde alle de psykiatriske  tilbud i Middelfart og retten til både mental men også fysisk sundhed for alle aldersgrupper.


Borgerne har krav på et nært sundhedsvæsen og ikke en centralisering af opgaverne.

Indlæggelsestiderne reduceres og borgerne hjemsendes tidligere end nogensinde før, det sætter et stort pres på de lokale tilbud i kommunerne og ikke mindst den kommunale økonomi hvis borgerne ikke får den rigtige og hurtige behandling og genoptræning de har krav på og behov for.