3. Klima

Klima


Regionerne har en kæmpe opgave med regional udvikling inden for klima, forurening af vand og jorden, alle har ret til rent drikkevand og hvad med ulighed i sundhed, færre børn og flere ældre er alle opgaver vi skal stå fælles om at løse, og ikke mindst som den største arbejdsplads i regionen har vi et kæmpe stort ansvar for at skabe den gode arbejdsplads for alle 28.000 medarbejdere og et godt samarbejde med de 22 kommuner.