6. Flere unge skal have en uddannelse

Flere unge med uddannelse og praktikplads


Udfordring.

  1. For få unge på Nordfyn vælger ikke erhvervsuddannelserne til. Kommunens målsætning er 30% i år 2021. Ligeledes er der et stort frafald på erhvervsuddannelserne (40 % af de nordfynske unge).
  2. Der er mange af af de unge, der går på en erhvervsuddannelse, som ikke får en praktikplads, og dermed sætter det en stopper for deres uddannelse.

Samlet set er der mange, der ikke får en uddannelse inden deres 25. år.

  1. Erhvervslivet på Nordfyn får ikke de lærlinge, de ønsker. Der skal flere på erhvervsuddannelserne ellers er den fremtidige arbejdskraft ikke sikret.
  2. Det er ønskværdigt at flere af de unge under 25 år forbliver på Nordfyn i en længere periode = Praktikplads i Nordfyns kommune.


Det vil vi gøre:


Få flyttet flest mulige uddannelser ud til yderkommunerne, så afstanden til uddannelse minimeres og lysten og mulighederne for de felste maksimeres.


Der skal gøres en indsats hvert år, så procentsatsen er min. 90% af de unge, som har fået en ungdomsuddannelse i 2030. Vi skal have bedre vejledning i folkeskolen på min. 8. og 9. årgang. Faste vejledningsforløb år for år. Fast vejledning af alle de unge (gerne fra 7. klasse).


Kommunerne skal lave partnerskaber med lokale virksomheder, som tager unge fra 8. og 9. klasse ind i virksomheden 1 (fast) uge pr. år (socialt ansvar). 10. kl. ?


Partnerskabet skal også gælde de unge, der mangler en praktikplads jf. deres erhvervsuddannelse. Praktikpladsgaranti (Odense/Fåborg) Partnerskabet skal også gælde ”sociale klausuler” vedr. fremtidige byggeprojekter.


Håbet er at de unge får en læreplads og virksomhederne får den ønskede arbejdskraft nu og i fremtiden. Desuden også at de unge bliver på Fyn i en længere periode end nu.